کتاب کار ریاضی: بستری برای یادگیری عمیق و خلاقیت

Drake Beck

کارشناس سفر. خالق دوستانه نویسنده هیپستر دوست. دانش آموز عمومی.

تماس با ما